Skip to main content

Kiedy realizowana jest wypłata środków z platformy?

Wypłatę można zrealizować w dowolnej chwili.
Opcja wypłaty dostępna jest panelu, w zakładce "Rozliczenia > Wypłaty z Autopay".

screen_rozliczenia_wyplaty_bluemedia.webp

Wypłata obciążona jest opłatą manipulacyjną w wys. 1 zł brutto.