Skip to main content

Wymogi dot. obsługi kart kredytowych

Płatności kartami kredytowymi wymagają dodatkowego wniosku do bramki płatniczej w celu weryfikacji czy sprzedawca spełnia warunki wymagane przez organizacje płatnicze obsługujące karty. Wniosek dostępny jest dla sprzedawców firmowych, mających zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wniosek można złożyć w panelu administracyjnym, w zakładce "Konfiguracja > Karty płatnicze". 
CE7PiDCji5ttk49z-screenshot-2023-05-19-at-10-10-49-1koszyk-admin.webp

Aby wnioskować o udostępnienie płatności kartowych, obrót powinien wynosić co najmniej 10 tys zł; 

należy spełnić również następujące wymagania:

posiadać własny regulamin sprzedawcy spełniający następujące wymagania:

 1. Obecność w regulaminie pełnej nazwy i adresu siedziby sprzedawcy oraz numerów rejestrowych (NIP, REGON);

 2. Obecność w regulaminie e-sklepu następującej informacji: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.”;

 3. Obecność informacji w regulaminie o wszystkich dostępnych formach płatności (proszę wprowadzić w regulaminie poniższy zapis):
  „Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”;

 4. Obecność informacji na temat zwrotu środków, zwłaszcza w kontekście zwrotu na kartę płatniczą klienta, np: 
  „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”;

 5. Obecność informacji na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą;

 6. Obecność informacji dla klientów o przetwarzanych danych osobowych:
  "1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

 7. Obecność informacji o polityce prywatności.
  Polityka prywatności może być opisana w osobnej zakładce lub stanowić część regulaminu serwisu. To właśnie w Polityce Prywatności możesz zawrzeć (opisane w pkt. 8) informacje o tym jakiego rodzaju dane przetwarzasz i zamierzasz przetwarzać.

 8. Obecność informacji o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość.

 9. Obecność warunków reklamacji, gwarancji lub zwrotu towaru/usługi (informacje na temat przysługujących praw w zakresie reklamacji oraz kontakt reklamacyjny).

  Zachęcamy również do zamówienia regulaminu  u naszego partnera - w kancelarii Legal Geek.
  Klikając w poniższy baner można otrzymać 10% zniżki za zakup.

  Screenshot-2023-05-30-at-14-42-19-1koszyk---Admin.webp