Skip to main content

Przedpremiera produktu / przedsprzedaż / pre-order

Za pośrednictwem 1koszyk można oferować produkty w przedsprzedaży. Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z taką formą sprzedaży:

  1. Należy poinformować Kupujących o terminie realizacji zamówienia. Informacja ta powinna znaleźć się w miejscu publikacji oferty oraz w opisie produktu.
  2. W przypadku produktów cyfrowych automatyczna, odroczona dostawa nie jest możliwa. Sprzedawca powinien zdefiniować produkt jako "Bez wysyłki" i w odpowiednim czasie wysłać go indywidualnie klientom, którzy opłacili zamówienia. Ułatwienie może stanowić mechanizm eksportu zamówień wraz z listą adresów e-mail zamawiających. Opcja ta jest dostępna w pakiecie premium platformy.
  3. W przypadku produktów fizycznych z wysyłką przez zintegrowane usługi kurierskie istnieje możliwość wysłania zamówień w dowolnym terminie. Rezerwacja paczkomatu lub zamówienie kuriera następują po odpowiednim oznaczeniu przesyłki. Należy jednak pamiętać, że należność za przesyłkę pobrana od Kupującego obliczana jest w momencie zamówienia, natomiast należność względem platformy 1koszyk wyliczana jest w momencie generowania listu przewozowego. Ewentualna dopłata zostanie uwzględniona na fakturze dla sprzedawcy.
  4. Jeżeli Sprzedawca wypłaci przychody z platformy przed wygenerowaniem listów przewozowych, wypłacone zostaną całe przychody wraz z należnościami za przesyłki. W takim przypadku, po wygenerowaniu listów przewozowych należność za przesyłki zostanie uwzględniona na fakturze jako pozostająca do zapłaty.
  5. W przypadku faktur dla kupujących generowanych przez platformę (opcja w pakiecie premium), dokument zostanie wystawiony z datą otrzymania zapłaty.