Skip to main content

Dlaczego na fakturze za 1koszyk widnieją pozycje do zapłaty?

Brak automatycznego pobrania należności może wynikać z następujących przyczyn:

  1. Sprzedawca wypłacił przychody z platformy przed wygenerowaniem listów przewozowych za przesyłki. W takiej sytuacji wypłacane są całe przychody wraz z należnością za przesyłkę. Jeżeli w momencie generowania listu przewozowego nie ma wystarczających środków na rachunku Sprzedawcy 1koszyk pokrywa należność dla furgonetka.pl.
    Koszt przesyłki zostaje w takiej sytuacji uwzględniony na fakturze jako należność do zapłaty.
  2. Płatność z tytułu prowizji i kosztu przesyłki w przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem. W przypadku pobrania analogicznie jak w powyższym punkcie, koszt przesyłki opłacany jest przez 1koszyk. Z kolei prowizja za transakcję zostaje do zapłaty, ponieważ pobrana kwota jest transferowana przez furgonetka.pl w całości na konto bankowe Sprzedawcy. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zamówienia z płatnością przy odbiorze - należność trafia wprost do Sprzedawcy, zatem prowizja dla platformy pozostaje do zapłaty.

  3. W czasie pomiędzy zamówieniem przesyłek a wygenerowaniem listu przewozowego wzrósł koszt usługi kurierskiej. W takiej sytuacji różnica pomiędzy wpłatą klienta a rzeczywistym kosztem przesyłki może zostać uwzględniona na fakturze jako pozostająca do zapłaty.

  4. Zwrot nieodebranych przesyłek i dopłaty z uwagi na przesyłki nieregulaminowe.